MATEŘSKÁ ŠKOLA TROUBELICE

ZMĚNA - Zápis do Mateřské školy Troubelice na školní rok 2020/2021

« Zpět na seznam

14.04. 2020

 

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY TROUBELICE
PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021


Zápis dětí do Mateřské školy Troubelice se uskuteční ve středu 6. května 2020.
V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva
v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19
bude zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021
probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.
Žádosti se budou přijímat v období od 2. května do 6. května níže uvedenými způsoby.

Žádost musí obsahovat tyto dokumenty:

  • 1. vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání + kopii rodného listu dítěte;
  • 2. vyplněné Čestné prohlášení o očkování dítěte + kopii očkovacího průkazu dítěte (v případě, že dítě není řádně očkované, protože je proti nákaze buď imunní nebo se pro trvalou kontraindikaci nemůže očkování podrobit – je nutné kontaktovat lékaře dítěte a domluvit se s ním na potvrzení formuláře Vyjádření lékaře k žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání). Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním nebo mít doklad o tom, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost o očkování se netýká dětí, které budou plnit povinné předškolní vzdělávání, tzn. dětí, které dosáhnou věku 5 let k 31. 8. 2020.

Podání žádosti je možné jedním z těchto způsobů (dle Vašeho výběru):

  • vložením do poštovní schránky u vstupu (brány) do Mateřské školy Troubelice
  • poštou na adresu Mateřská škola Troubelice, příspěvková organizace, Troubelice 336, 783 83, v levém dolním rohu na obálku prosím napište ZÁPIS DO MŠ
  • do datové schránky školy tuek2ji
  • e-mailem s elektronickým podpisem dokumentů na adresu mstroubelice1@volny.cz

Tiskopis žádosti je ke stažení a vytisknutí v záložce Dokumenty nebo si jej můžete po telefonické domluvě (formou SMS) na tel. č. 608 605 210 vyzvednout v mateřské škole ve čtvrtek 23. dubna od 8 do 9 hodin.

Mateřská škola bude v přijímacím řízení postupovat podle Kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání č. j.: 2/2020, v souladu se Školským zákonem a Správním řádem. Nejdéle do 30 dnů od Zápisu do mateřské školy Vám bude telefonicky sdělen výsledek rozhodnutí spolu s registračním číslem Vašeho dítěte.
Seznam přijatých dětí pod registračním číslem bude zveřejněn u vchodu do mateřské školy a zde na webových stránkách školy.

Případné dotazy zodpoví ředitelka Mateřské školy Troubelice
Bc. Zdeňka Vojáčková na tel. č. 608 605 210
 

Mateřská škola Troubelice, příspěvková organizace

Troubelice 336
783 83

IČ: 750 28 883

+420 585 032 087
 

mstroubelice1@volny.cz

Rychlý kontaktní formulář

mateřská škola s celodenním provozem, školní jídelna – výdejna

Provoz MŠ

od 6:00 do 16:00 hodin

Počet tříd

3 třídy