MATEŘSKÁ ŠKOLA TROUBELICE

Organizační struktura

Mateřská škola Troubelice, školní rok 2023/2024

ředitelka MŠ Troubelice Bc. Zdeňka Vojáčková

 

V LETOŠNÍM ŠKOLNÍM ROCE NAŠI ŠKOLKU NAVŠTĚVUJE 59 DĚTÍ:

 • 1. tř. : 18 dětí ve věku zpravidla od 3 do 5 let (ŽLUTÁ TŘÍDA)
 • 2. tř. : 18 dětí ve věku zpravidla od 3 do 5 let (ČERVENÁ TŘÍDA)
 • 3. tř. : 23 dětí ve věku zpravidla od 5 do 7 let (ZELENÁ TŘÍDA)
snížené počty dětí ve třídách jsou uzpůsobeny věku dětí (děti mladší tří let) a podpůrnými opatřeními pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

KDO O VAŠE DĚTI PEČUJE A VZDĚLÁVÁ JE: 

ŽLUTÁ TŘÍDA:

 • Lenka Navrátilová, DiS., učitelka MŠ
 • Marcela Poštulková, učitelka MŠ

ČERVENÁ TŘÍDA:

 • Bc. Marie Valigurová, učitelka MŠ
 • Bc. Zdeňka Vojáčková, učitelka MŠ

ZELENÁ TŘÍDA:

 • Bc. Jana Vincourková, učitelka MŠ
 • Bc. Zdeňka Vojáčková, ředitelka MŠ

 

 • Ludmila Hájková, v rámci podpůrných opatření
 • Anežka Purová, DiS., v rámci podpůrných opatření
 • Dagmar Zajíčková, v rámci podpůrných opatření

 

KDO PEČUJE O POŘÁDEK A JÍDLO PRO VAŠE DĚTI:

 • Dana Dittrichová
 • Jana Kotrašová

 

Mateřská škola Troubelice, příspěvková organizace

Troubelice 336
783 83

IČ: 750 28 883

+420 585 032 087
 

materskaskola@troubelice.cz


mateřská škola s celodenním provozem, školní jídelna – výdejna

Provoz MŠ

od 6:00 do 16:00 hodin

Počet tříd

3 třídy