MATEŘSKÁ ŠKOLA TROUBELICE

Organizační struktura

Mateřské školy Troubelice na školní rok 2021/2022

ředitelka MŠ Troubelice Bc. Zdeňka Vojáčková

 

V LETOŠNÍM ŠKOLNÍM ROCE NAŠI ŠKOLKU NAVŠTĚVUJE 62 DĚTÍ:

 • 1. tř. : 20 dětí ve věku zpravidla od 3 do 5 let (ŽLUTÁ TŘÍDA)
 • 2. tř. : 18 dětí ve věku zpravidla od 3 do 5 let (ČERVENÁ TŘÍDA)
 • 3. tř. : 24 dětí ve věku zpravidla od 5 do 7 let (ZELENÁ TŘÍDA)
snížené počty dětí ve třídách jsou uzpůsobeny věku dětí (děti mladší tří let) a podpůrnými opatřeními pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

KDO O VAŠE DĚTI PEČUJE A VZDĚLÁVÁ JE:

 • Lenka Navrátilová, DiS.
 • Anežka Pospíšilová
 • Marcela Poštulková
 • Bc. Marie Valigurová
 • Bc. Jana Vincourková
 • Zdeňka Vojáčková
 • Bc. Zdeňka Vojáčková
 • Dagmar Zajíčková

PEDAGOGICKÉ ZÁSTUPY:

 • Barbora Holá

KDO PEČUJE O POŘÁDEK A JÍDLO PRO VAŠE DĚTI:

 • Jana Kotrašová
 • Jarmila Petříková

 

Mateřská škola Troubelice, příspěvková organizace

Troubelice 336
783 83

IČ: 750 28 883

+420 585 032 087
 

materskaskola@troubelice.cz

Rychlý kontaktní formulář

mateřská škola s celodenním provozem, školní jídelna – výdejna

Provoz MŠ

od 6:00 do 16:00 hodin

Počet tříd

3 třídy