MATEŘSKÁ ŠKOLA TROUBELICE

Zápis dětí do Mateřské školy Troubelice - školní rok 2021/2022

« Zpět na seznam

05.04. 2021

Milí rodiče,
jsme velice rádi, že jste si vybrali k zápisu svého dítěte naši Mateřskou školu Troubelice.

 

Zápis dětí do Mateřské školy Troubelice se uskuteční od 2. května do 16. května 2021.
Vzhledem k mimořádným opatřením vlády bude zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Žádosti se budou přijímat v období od 2. května do 16. května, a to níže uvedenými způsoby:
- vložením do poštovní schránky u vstupu do Základní školy Troubelice (v současné době je provoz mateřské školy z důvodu rekonstrukce přemístěn do Základní školy Troubelice), v levém dolním rohu na obálku prosím napište ZÁPIS DO MŠ
- poštou na adresu Mateřská škola Troubelice, příspěvková organizace, Troubelice 336, 783 83, v levém dolním rohu na obálku prosím napište ZÁPIS DO MŠ
- do datové schránky školy tuek2ji
- e-mailem s elektronickým podpisem dokumentů na adresu mstroubelice1@volny.cz

- osobním předáním ředitelce školy v pondělí 3. května od 15:30 do 16:00 hodin u hlavního vchodu do základní školy (přijde pouze jeden zákonný zástupce, bez dítěte)

 

Žádost musí obsahovat tyto dokumenty:
1. vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání + kopii rodného listu dítěte
2. vyplněné Vyjádření lékaře k žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání


Tiskopisy najdete v záložce Dokumenty, zde si je můžete stáhnout a vytisknout.
Mateřská škola bude v přijímacím řízení postupovat podle Kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání č. j.: 3/2021, v souladu se Školským zákonem a Správním řádem.
Zákonní zástupci budou telefonicky kontaktování ředitelkou školy a informování o přijetí Žádosti o přijetí a přidělení registračního čísla, pod kterým bude Žádost o přijetí zaevidována.

Nejdéle do 30 dnů od Zápisu do Mateřské školy Troubelice, tzn. nejdéle do 15. června, bude zde na webu MŠ uveřejněn seznam přijatých dětí (každé dítě pod svým přiděleným registračním číslem) společně s dalšími informacemi k zápisu.


Případné dotazy zodpoví ředitelka Mateřské školy Troubelice
Bc. Zdeňka Vojáčková na tel. č. 731 603 350

 

Mateřská škola Troubelice, příspěvková organizace

Troubelice 336
783 83

IČ: 750 28 883

+420 585 032 087
 

mstroubelice1@volny.cz

Rychlý kontaktní formulář

mateřská škola s celodenním provozem, školní jídelna – výdejna

Provoz MŠ

od 6:00 do 16:00 hodin

Počet tříd

3 třídy