Mateřská škola Troubelice

Barevný svět poznáváme, zkušenosti získáváme, hodně lásky, sluníčka, to je naše školička.
Nepřehlédněte
 • ODKAZ K NAHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY
   (do 12:30 na následující den):
  strav.nasejidelna.cz/0215, vedoucí školní jídelny paní Marta Horáková, tel.č. 734 359 903, 585 032 322
 • VYZVEDÁVÁNÍ OBĚDŮ
  V čase od 10:45 do 11:00 = možnost vyzvednutí obědu 1. den nepřítomnosti dítěte v MŠ – u okénka kuchyně (zezadu budovy). 
 • E-MAIL PRO RODIČE DĚTÍ
  (předávání informací mezi zákonnými zástupci dětí a mateřskou školou)
  barevnaskolkamst@seznam.cz

Aktuálně

Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2024/2025

31. 5. 2024

Zápis dětí do Mateřské školy Troubelice na školní rok 2024/2025

18. 3. 2024

Schůzka pro rodiče

30. 8. 2023
Jídelníček

Barevná školka

Náš školní vzdělávací program vychází z ročních období a tradic našeho kraje, jeho název je odvozený od pojmenovaných tříd podle barev.
Kindori

Žlutá

Tel.: +420 583 033 023

Červená

Tel.: +420 583 033 024

Zelená

Tel.: +420 583 033 025

Motto naší školy:

Barevný svět poznáváme, zkušenosti získáváme, hodně lásky, sluníčka, to je naše školička.
Zábava pro děti

Co na Vaše děti čeká v naší mateřské škole?

Na děti čeká celá řada aktivit, které děti baví, rozvíjejí je a naplňují jejich individuální zájmy a potřeby.
Kindori

Rodinná atmosféra

Jsme škola rodinného typu s klidným a podnětným prostředím, individuálním přístupem a přátelskou atmosférou. Jsme škola otevřená a vstřícná k vnějšímu sociálnímu prostředí, spolupráce s rodinou je naší prioritou. Pedagog je v naší škole chápán jako autorita, která je dítěti partnerem, pomocníkem a průvodcem na jeho cestě k poznávání a sebeuvědomování.

Moderní prostředí

Naše mateřská škola je od roku 2021 po celkové rekonstrukci. Pro vzdělávání dětí využíváme moderní pomůcky, využíváme digitální technologie, kvalitní hračky, moderní didaktické a učební pomůcky.

Individuální rozvoj

Naše mateřská škola je zaměřená na rozvoj individuální osobnosti dítěte s důrazem na jeho pohybovou, estetickou a mravní výchovu. Filozofií našeho vzdělávacího programu je osobnostně rozvíjející model, který klade důraz na rozvoj možností a vlastní potenciál dětí. Vytváříme podmínky k rozvoji zdravých a správných životních návyků, k rozvoji tvořivosti, samostatnosti, k seberealizaci a uplatnění.

Doplňkové aktivity

V naší mateřské škole dětem nabízíme také nejrůznější programy a aktivity. Jedná se například o plavecký výcvik předškoláků, různé ekologické a interaktivní programy, návštěvu Pevnosti poznání v Olomouci, výlety do okolí školy, z tradičních akcí vítání podzimu, lampionový průvod, adventní setkání, masopust, vítání jara, kácení máje, školní akademie, pasování školáků s přespáním ve školce, divadla a jiné

Žlutá

0

Červená

0

Zelená

0

Podívejte se na naše fotky