MATEŘSKÁ ŠKOLA TROUBELICE

Poděkování

školní rok 2019/2020

velmi si Vaší pomoci vážíme a děkujeme

 • všem ochotným rodičům a sourozencům našich dětí za pomoc či ochotu pomoci při stěhování nábytku a hraček - pro přípravu na rekonstrukci školky  
 • mamince Vincentka Muzikanta za ušití roušek pro naše děti
 • všem sponzorům, kteří přispěli do tomboly Troubelického masopustu, jehož výtěžek bude stejně jako dobrovolné vstupné použit pro potřeby dětí ve školce
 • všem maškarám, které svou veselostí udělaly radost našim dětem i spoluobčanům
 • vám všem, kteří jste jakkoli pomohli při organizaci Troubelického masopustu 
 • rodičům, kteří jste jakkoli přispěli k organizaci či průběhu masopustu - přípravou či úklidem sálu, pečením bufetu, finančním příspěvkem, darem do tomboly
 • rodičům a prarodičům našich dětí, kteří jste nám darovali vyřezané či okrasné dýně na výzdobu školky při příležitosti lampionového průvodu
 • vám všem, kteří jste přispěli při sběru papíru
 • vám rodičům, kteří jste se aktivně podíleli na přípravě a uspořádání Drakiády - děkujeme za krásné odpoledne
 • spolku SDH za zapůjčení hasičského areálu k pořádání Drakiády
 • babičce Adámka Kubáče za ušití návleků na boty pro rodiče a za ušití oblečků pro panenky 

školní rok 2018/2019 

velmi si Vaší pomoci vážíme a děkujeme

 • paní Mařence Vyhnánkové za krásné dopoledne a ukázku domácích zvířátek
 • rodičům - maminkám: Tomáška Koukala, Vanesky Suché, Mirečka Švece a tatínkům: Erička Domese a Nelinky Smrčkové za doprovod na výletu na kolech do Zadního Újezda
 • panu Ondřeji Plačkovi za doprovod a roli zdravotníka při našem výletu na kolech do Zadního Újezda
 • rodičům Šimonka Kořístky za pozvání domů a za výborné pohoštění pro nás všechny ze Zelené třídy
 • všem Hanačkám a Hanákům, kteří jste šli s námi v průvodu v hanáckých krojích a připomněli nám  společně s Ječmínkem a Pradědem naše krásné tradice
 • vám všem, kteří jste se zúčastnili Kácení máje, vám všem, kteří jste pomohli s přípravou, sponzorstvím a organizací této velké akce - z výtěžku budou Rodičovským spolkem hrazeny výlety na zámek v Úsově, do Pevnosti poznání a další akce pro děti
 • vám, rodičům a prarodičům Barunky, Amálky a Lukáška Poštulkových za postavení májky
 • vám všem, kteří jste přispěli při sběru papíru
 • velké díky vám, rodičům, kteří jste nám pomohli připravit školní zahradu pro hry a činnosti dětí - za váš čas a ochotu 
 • všem sponzorům, kteří přispěli do tomboly Troubelického masopustu, jehož výtěžek bude stejně jako dobrovolné vstupné použit pro potřeby dětí ve školce
 • všem maškarám, které svou veselostí udělaly radost našim dětem i spoluobčanům
 • všem, kteří jste pomohli při organizaci Troubelického masopustu
 • rodičům, kteří jakkoli přispěli k organizaci či průběhu masopustu - přípravou či úklidem sálu, pečením bufetu, finančním příspěvkem, darem do tomboly
 • vám všem, kteří jste přispěli při sběru papíru
 • vám rodičům, kteří jste se aktivně podíleli na přípravě a uspořádání Drakiády - děkujeme za krásné odpoledne
 • spolku SDH za zapůjčení hasičského areálu k pořádání Drakiády

školní rok 2017/2018

 • rodičům dětí odcházejícím do základní školy - vám všem rodičům, kteří jste nám pomáhali tvořit příjemné prostředí pro děti
 • paní Anežce Purové a paní Radaně Běhůnkové za práci v Rodičovském spolku, za výbornou spolupráci s MŠ
 • tatínkovi Šimonka za opravu schodu u domečku na školní zahradě
 • rodičům, kteří pomohli s úklidem zahrady po Kácení máje
 • rodičům z Rodičovského spolku, kteří si pro děti na Kácení máje připravili tombolu a hry s odměnou
 • rodičům všech dětí - za vstřícnost při pátečním dopoledním provozu MŠ, za vzorné řazení v průvodu
 • vám všem, kteří jste nám v hanáckých krojích spolu s králem Ječmínkem a Pradědem připomněli historii našeho kraje, velice si vážíme tradic a zvyků našich předků a vy nám je pomáháte připomínat
 • vám všem, kteří jste přišli na Kácení máje podpořit naše děti v průvodu, při vystoupení ve školce, přispěli jste svou pomocí, sponzorským darem
 • tatínkovi Kryštůfka za pomoc s čištěním odpadu
 • rodičům a prarodičům, kteří stavěli či pomáhali se stavbou májky - rodičům a prarodičům Barunky a Lukáška Poštulkových, tatínkům dětí - Erička Domese, Ondřejka Perného, Anežky Purové, velké poděkování také pánům Viktorovi Hulovi a Břeťovi Navrátilovi
 • velké díky rodičům a dědečkovi, kteří jste nám pomohli připravit školní zahradu pro hry dětí - za váš čas a ochotu 
 • dědečkovi Matýska Kráčmara za opravu kočárku pro panenky
 • paní Veronice Vláčilové za darované svatební šaty do masopustního průvodu
 • rodičům, kteří pomáhali s přípravou a organizací Troubelického masopustu
 • všem rodičům za pomoc ohledně Masopustu - dary do tomboly či upečení bufetu
 • manželům Urbáškovým za darované šaty pro družičku
 • manželům Vláčilovým za vánoční dekorace
 • paní Anežce Purové za pomoc s organizací po vánoční besídce
 • vám všem, kteří jste nám přinesli dýně na výzdobu školky
 • paní Lence Rozehnalové za fotky z Drakiády
 • vám, rodičům z Rodičovského spolku, kteří jste pro děti uspořádali Drakiádu a zasloužili se tak o krásné odpoledne pro děti i nás dospělé
 • spolku SDH Troubelice za zapůjčení hasičského areálu k pořádání Drakiády 

 

Mateřská škola Troubelice, příspěvková organizace

Troubelice 336
783 83

IČ: 750 28 883

+420 585 032 087
 

materskaskola@troubelice.cz

Rychlý kontaktní formulář

mateřská škola s celodenním provozem, školní jídelna – výdejna

Provoz MŠ

od 6:00 do 16:00 hodin

Počet tříd

3 třídy